ҶСК “ФУРУДГОҲИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ КӮЛОБ”
Рӯзҳои корӣ:Тамос:E-mail:

ДШ-ҶМ аз 08:00 то 17:00Тел: (48) 703-53-04airport-kulyab@mail.ru

Город Куляб

ОСОРХОНАИ ТАЪРИХУ КИШВАРШИНОСИИ КУЛОБ, соли 1968 дар шахри Кулоб чун филиали музеи муттахидаи республикавии таъриху кишварши- носи ва санъати тасвири ташкил ёфта, соли 1974 музеи мустакили вилояти гардид. Музей дорои 6 толор буда, дар онхо кариб 1300 (1978) экспонат мавчуд аст. Толори табиат бо олами набототу хайвонот, сарватхои зеризамини, иклими вилояти Кулоб шинос мекунад. Экспонатхои толори таърих хаёти давраи пешазреволютсиони, таърихи баркароршавии хокимияти совети дар вилоят, чанги граждани» дар Точикистон, Чанги Бузурги Ватани (1941—45) ва дав­раи баъди чангро инъикос менамо­янд. Экспонатхои толори санъати тасвири аз хаёт ва фаъолияти одамони намоёни вилоят, муборизони зидди босмачихо, кахрамонони арсаи мехнат, манзарахои дилфиреби ин диёр хикоят мекунанд. Толорхои саноат ва хочагии кишлок оид ба тараккиёти саноат, ташаккули синфи коргар, инкишофи хочагии кишлок, пахта­нкори, чорводори ва богу токдории вилоят маълумот медиханд.

    дарвозаи кулоб 

 Кулоб як нохияи калон ва дар он замон шахр бо ахолии зиёда аз 200 хазор нафар дар кисмати чануби Чумхурии Точикистон дар худуди нохияи Кулоб вокеъ аст. Дар забони модари номи шахр “Кулоб” номида мешавад ва дар забони руси “Озеро” мебошад. Шахр дар дарёи Яхсу дар баландии 580 метр дар сатхи бахр чойгир аст. Роххои чугрофии шахр 37,54,56 шимол ва шимоли шаркии 69.46.53 метрро ташкил медихад.


Видео

Ҳамкориҳо

ҶСК “ФУРУДГОҲИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ КӮЛОБ”